Kadınlar Sitesi

Süt Çocuklarda İshal

Süt Çocuklarda İshal:

Süt çocuklarında ishal. Bebeğin bağırsakları bir-iki ya­şına kadar oldukça naziktir. Daha büyük çocuklara ya da yetiş­kinlere hiç zarar vermeyen bazı besinler, ya da mamasına konan şeker, onun bağırsağını bozabilir. Bu yüzden de bebeğe nezlemi­zi bulaştırmamama çalışır, sütünü büyük bir itinayla sterilize eder ve yeni besinleri ihtiyatla veririz.
Bebeğin her zaman iyi olan kakası bir gün birdenbire çok sulu hale gelirse, çocukta bir bağırsak rahatsızlığı bulunduğuna emin olabilirsiniz. Kaka sulanırsa başka değişiklikler de kendini gösterir. Örneğin kokusu ve rengi değişir (yeşil olur) ve çocuk daha sık aptest etmeye başlar. Fakat çocuğun bağırsaklarından rahatsız olduğunun en belirgin işareti, kakasını daha sık yapması değil, kakanın kıvamının değişmesldir.
Çocukta ishal tehlikesiz de olabilir ve çabuk tedavi edilir. Fakat çocuk kakasını su gibi yağıyorsa, kakasının İçinde İltihap ve kan varsa, çocuğun ateşi 39 dereceyi geçmişse ve kusuyorsa, gözleri içine kaçmış ve etrafı morarmışsa, ishalin tehlikeli ol­duğunu anlayabilirsiniz.
İshal olan çocuklar ishal ağır olmasa bile derhal doktora gösterilmelidir. Gerekil tedaviye erken başlanırsa çocuk da ken­dini çabuk toparlar. Yukarıda sözünü ettiğimiz tehlikeli Ishaf belirtileri gösteren bebek hiç gecikmeden doktora gösterilmeli ya da hastaneye yatırılmalıdır. Doktor gelene kadar İshal tedavisi. Doktor herhangi bir nedenle ancak saatler sonra çocuğu görmeye gelecekse, o za­mana kadar ishal olmuş bebek için neler yapabileceğinizi anla­tacağım. Fakat siz bildiklerinizin her şeyi halletmeye yeteceğini ve doktordan vazgeçebileceğinizi sakın aklınıza getirmeyin.
Çocuğunuz sadece anne sütüyle besleniyorsa, onu eskisi gibi emzirmeye devam edin. Her zamankinden az emiyorsa, daha iyi. Eğer bebeğe katı besinler vermeye başlamışsanız, doktor ge­lene kadar bu besinleri kesin. Anne sütüyle beslenen bebekler­de ishal çoğu zaman herhangi perhize ihtiyaç duyulmadan kolay­ca geçirilebilir.
süt çocuklarda ishalÇocuğunuzu biberonla besliyorsanız ve hafif bir ishali var sa, doktora danışma olanağı bulana kadar sütünü yarı yarıya suy­la karıştırın. Çocuğu istediğinden fazla süt içmesi için zorla­mayın. Çocuk, içtiği süt miktarı azaldığından daha sık acıkmaya başlarsa, mama saatlerini daha sıkıştırabilirsiniz- Bebeğinize, doktor olmadan, kendi kendinize bakmaya mutlaka mecbursa-nız, kakası normal hale dönünceye kadar yarı yarıya süt su karı­şımı vermeye devam edersiniz. Bu rejime, bütün bir gün, bebe­ğin yeniden iştahı açılana kadar devam edilebilir. Bundan sonra­ki iki gün, süte dörtte bir oranında su karıştırır, üçüncü gün ise iştahı normale dönerse normal olarak sütünü verebilirsiniz. İştahı düzelmemişse çocuk hâlâ hasta demektir. İştahı normal hale dönmemiş çocuğa, hastalanmadan önceki biberonunu ver­memeniz daha doğru olur. Hafif görünen bir ishal iki üç gün içinde geçmezse, bunu ağır ishal saymak gerekir, artık çocuğu mutlaka doktora göstermeniz şarttır.
Hafif ishalde, çocuk önceden katı besinler almaya başlamış­sa, bunları, doktor gelene ya da ishal tamamen geçene kadar kesin.
Ağır ishalde doktor gelene kadar ne yapılabilir? Çocu­ğunuzda ağır ishal belirtileri görünüyorsa, doktor gelene kadar kendisine sudan başka hiç bir şey vermeyin, isterse, her iki-üç saatte bir 25 ilâ 100 grama kadar su verebilirsiniz. Çocuğunuzu doktora göstermeden tedavi etmek zorundaysanız, o zaman «su diyeti» uygulayın, yani on sekiz ya da yirmi dört saat sudan başka bir şey vermeyin. Bu sürenin sonunda aşağıdaki sırayı iz Isyerek tedricen mamaya başlayabilirsiniz:
Birinci aşama: Her zamanki mamasının yerine havuç ça­bası verin. Havuçta hasta bağırsak mukozasına yumuşatıcı bir pansıman etkisi yapan pektik maddelerden bol bol vardır. (Ço­cuk pek küçük değilse rendelenmiş yahut mikserden geçirilmiş elma verebilirsiniz.)
Havuç çorbasını şöyıe hazırlayacaksınız: 500 gram havucu yıkayın. (Çocuk altı aylıktan büyükse 1 kilo olabilir) üst kısmı­nı bıçakla kazıyın; İyice yumuşayıncaya kadar 1 litre suda pişi rin. Bunun için ateşe göre bir ilâ iki saat kaynatmak gerekir. İn­ce süzgeçten iki Üç kere geçirin. Elde edeceğiniz püre 1 kilo ağırlığında olmalıdır. Bunun için su ve 1 kahve kaşığı tuz ilâve edin. Hazırladığınız maddeyi buzdolabında veya serin bir yerde muhafaza edin. Bu mamayı verirken deliği büyük emzikli bir biberon kullanmanız gerekir. Kimi ülkelerde bu havuç çorbası toz halinde eczanelerde de satılır.
İkinci aşama: Biberonu hazırlarken, her zaman kullandığınızın sadece dörtte biri kadar süt kullanın, eksik kalan süt ye­rine de yukarda tarif ettiğimiz havuç çorbasından katın Bu su retle hazırlanan karışımı yirmi dakika kaynatın. Biberonu her za­manki mama ölçünüzün üçte ikisi kadar doldurun. Kalanıyle iki biberon daha doldurabilirsiniz. Bebek üç saatte bir acıktığını belli etmeye başlarsa, bu mamayı severek yiyecektir. Fakat ye­mesi için bebeğinizi sakın zorlamayın, doymuş göründüğünde ısrar etmeyin.
Üçüncü aşama: Bu defa her zamanki mama ölçüsünün yarı­sını kullanın, eksik koyduğunuz yarım ölçü süt yerine de havuç çorbası ilâve edin. Bu aşamada da şeker koymayacaksınız.
Dördüncü aşama: Normal süt ölçüsünün dörtte üçünü ko yun, havuç çorbasıyle normal ölçüyü tamamlayın. Şeker koy­mayın.
Beşinci aşama: Bu defa normal ölçüde süt koyabilirsiniz. Kaynama sırasında kaybettiği suyu telâfi için biraz da kayna­mış su ilâve edin. Şeker koymayın.
Altıncı aşama: Normal ölçüde süt koyun, fakat normal öl­çünün üçte biri kadar şeker ilâve edin.
Yedinci aşama: Normal biberona, her zamankinin üçte ikisi kadar şeker ilâve edin.
Sekizinci aşama: Şekeri artık normal ölçüde koyabilirsiniz.
Dokuzuncu aşama: Mamayı her zamanki gibi hazırlayın, ar tık yalnız fazladan

kaynatmak gereği kalmamıştır, un da ilâve edin.
Onuncu aşama: Katı besinlere yavaş yavaş başlayın. Bebe­ğin kakası, katı besin almaya başlayınca yeniden yumuşarsa, iki aşama geriden, tekrar başlarsınız.
Bazı kimseler tam ya da kısmî perhize giren bebeklerin acıkacağını ve üzüleceklerini düşünerek dertlenirler. Oysa ço­cukların, bir iki gün aç kalmaları ishalin tehlikeli bir hal alma­sından her halde çok daha iyidir. Üstelik tehlikeli durumlarda çocukların daha uzun ve daha sık perhiz yapmalarının gerekece ğini de unutmamak lâzım..
Çocuk iki yaşını doldurduktan sonra ağır ishal tehlikesi aza lir. iki yaşındaki, ya da daha büyük yaştaki bir çocuk hasta olur­sa, doktor gelene kadar yapılacak en iyi şey, çocuğu yataktan çıkarmamak, ateşini almak ve su, kaymağı alınmış süt ve havuç suyu gibi hafif yiyecekler vermektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ