Kadınlar Sitesi

Varis Tedavisi

Varis ve varis öncüleri:
Bacaklarında, varis öncüsü diyebileceğimzi incecik toplar damarlar ağını keşfeden genç kadının, umumiyetle saçlarındaki ilk ak teli gördüğü zamanki gibi canı sıkılır… Toplar daamrlardaki kan akımının bir yetersizliğinden ileri gelen bu hal, sahiden de sağlığa olduğu kadar güzelliğe de zararlı iri varis salkımları halini alabilir. Bu toplar damarlar hastalığının her safhası için tedaviler mevcuttur; esasen ancak vaktinde yapılacak bir müdahale, ağır ağır gelişen hastalığın önü­ne geçecektir.

Bilindiği üzere, toplar damarlar, kanı, vücudun muhtelif kısımlarından kalbe taşırlar. Dolayısıyla bacak toplar damar­larında kan ayaklardan leğen nahiyesine doğru çıkar. Yer çekimi kanunlarını yenen bu çıkış, toplar damarların içindeki kat kat kapakçıkların sayesinde mümkün olur. Kan, bunların arasından geçerek aşağıdan yukarıya doğru yolculuk eder; ka­pakçıklar, kanın, yer çekiminin gerektirdiği gibi, yukarıdan aşağıya akmasına engel olurlar. Sağlıklı toplar damarlardaki ka­pakçıklarda hiçbir tersine sızıntı olmaz. Fakat bir hastalıktan, bazı yorgunluklardan, bir yöndeki devamlı gayretlerden ve bazı hamileliklerden sonra, bacak toplar damarları genişleyebilir; o zaman damar cidarlariyle birleşmeyen kapakçıklar görevlerini yapamaz hale gelirler. Kendi ağırlığının tesiriyle yukarıdan aşağıya sızan kan da aksi yöne çıkması gereken normal kan sütununa karşı koyar. O zaman bacakların bütün kan akımı allak bullak olur: atar damar kanı yine kalpten ayaklara doğru iner, fakat kapakçıların zaptedemediği top­lar damar kanı da aşağıya çöker. Bu durumda ayak bileği nahiyesinde bir tıkanma olur ve dönüş kan akımı, derinin elti yerine, kasların içinde ilerleyen derindeki toplar damar­lar yoluna sapmak zorunda kalır.

Kapakçıklar işe yaramaz hale gelince, artık geriye dönüş yoktur: Varisler, aksi yönde akıma meydan veren toplar da­marları üzerinde sayıca ve hacimce çoğalırlar.
Derindeki toplar damarların kendilerinden beklenen gö­revi yapabileceklerine kanaat getirdikten sonra, varisleri yok etmek en doğrusudur.

VARİSE EĞİLİMİ OLANLARDA «ZEMİNİ» TEDAVİ ETMEK : Genel sağlık kuralları malûmdur. Ayak bileğini, butu veya baldırı herhangi bir noktasından sıkan elâstikî olan veya ol­mayan bütün bağlar yasaktır. Uzun zaman ayakta durmaktan da kaçınmalıdır. Buna karşılık yürümek, kan akımına yardım­cı olan faydalı bir egzersizdir; fakat yorgunluk da doğru de­ğildir. Tavsiye edilecek sporlar, dikey durumda durup gayret göstermeyi gerektirmeyenlerdir: yüzmek ve kürek çekmek gibi. Oturarak veya yatarak dinlenirken, yer çekiminin tahrip etti­ği o meşhur kapakçıkları korumak için bacakları yükseğe kal­dırmaktan fayda vardır. Bacakların derisi de korunmalıdır. Fazla soğuk veya fazla sıcak banyolar, uzun güneş banyoları, aşağıdan yukarıya doğru masajlar, kaçınılacak durumlar arasındadır.

Kan hücumuna sebep olan şarap, alkol, kahve, baharat gibi maddeler gıda listesinden çıkarılmalı; şişmanlık, toplar damar sistemi için bir tehlike olduğuna göre, kiloya dikkat et­melidir.
Özel çoraplarla elâstikî sargılar, genişleyen toplar da­marlarını yasıltır ve yerlerinde kaldıkları müddetçe doğru yöndeki kan akımına yardımcı olurlar. Fakat bu geçici bir tedavi şeklidir.
Varislerle öncü varislerin kesin tedavisi mevzu müdaha­ledir. Ehil eller tarafından yapılan, hafif temas şeklindeki ma­sajların faydalı olmasına mukabil, beceriksiz eller tarafından yapıldığı takdirde masajın sathi filebitlere yol açabileceğini belirtmeden geçmeyelim.

DİREKT TEDAVİ, HASTA TOPLAR DAMARLARI TIKAR VEVA YOK EDER
İçinde kanın ters yönde aktığı büyük veya küçük toplar damar işe yaramadıktan başka zararlıdır, bu yüzden de çalı­şamaz hale getirilmesi lâzımdır. Varisler önemli olduğu veya bünye bunlara tahammül edemediği zaman, en kestirme yol cerrahidir. Bu takdirde va­risli toplar damarların bütünü çıkarılır. Toplar damarlardaki genişleme ince bir iğnenin nüfuzu­na imkân verdiği takdirde, özel enjeksiyonlara başvurulur. Bunlardan gaye, varisin cidarlarını sertleştirmek ve hasta damarı birkaç santim boyunca tıkamaktır. Acı vermeyen bu işlem, hastanın yatmasını ve işinden olmasını gerektirmez, Tek sıkıcı tarafı, varisler genişçe bir sahaya yayılmış bulun­duğu takdirde, enjeksiyonları tekrar etmek lüzumudur. Öncü varisler de bu tip enjeksiyonlarla tedavi edilebilir­ler. Fazla ince oldukları takdirde ise, uzun süreli bir teknik: elektrokoagülasyon”a başvurulur. Bu tedavide, bir elektrik akımı geçirmek suretiyle kılcal damarlar milimetre milimetre tıkanır

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ