Kadınlar Sitesi

Zayıflama Püf Noktaları

SU TUTMA:
Bütün kötülüklerin suçu suya yüklenir, ama bazı kimseler­de, özellikle kadınlarda suyun dışarı atılmasının gecikmesi yü­zünden şişmanlama devreleri olduğu da doğrudur. Bu şiş­kinliğin sinirle ilgili bir kaynağı vardır. (Heyecan yüzünden). Her ay düzenli olarak belirdiği vakidir ve sizi hiç tasalandır­mamalıdır. Bununla birlikte bu 500 gram birkaç gün içinde gi­derilemezse, üst üste eklenir ve bu yıl sonunda dikkati çekici toplam verir. İşte o zaman bedende fazla su tutulduğu anlaşı­lır. Sürmenaj, psikolojik ya da herhangi bir şok yüzünden su tutulduğu da olur. Fakat, şunu belirtmek gerekir ki, bütün hallerde fazla ağırlığın aşırı su tutmanın sonucu olduğunu söylemek kaba bir hatadır. Bedende bir yandan gelip giden su ile, öte yandan yağın içine giren ve ancak yağ ile yok edilebi­len su vardır.

Şayet herhangi bir sebeple — meselâ bir akşam daha dar bir rop giymek isterseniz — iki, hiç değilse bir kilo kaybetmek İhtiyacını duyarsınız. Kısa bir zaman içinde etkili bir şekilde bir sauna seansı yapabilirsiniz.
Bugün bazı üretiklerden sakınılmaktadır. Elbette ki bun­lar bol bol alınırlarsa, özellikle uzun süre kullanıldığında mah­zurlar doğurabilirler. Genellikle ayni zamanda potasyum da almak suretiyle diüretik tedavisi tavsiye edilir.
İnsanı içmekten mahrum etmeye dayanan sisteme gelince, bu yalnız tavsiye edilmemekle kalmaz, fakat, genellikle, za­yıflamak lstiyenler, yemekler dışında olmak şartiyle daha çok su içmeleri öğüdü verilir.
Ağırlık düşünce, su tutma da bu normal gidiş gelişe dön­mek için kendiliğinden azalacaktır.
Zaten, bir yandan” vücudun suyunu muhafaza etmiye ça­lışırken (meselâ sulandırıcı kremler modasiyle) öte yandan heı ne bahasına olursa olsun suyu gidermiye çalışmak da niçin”;
6 — YAĞ VE SELULIT:
Yağın selülitle büyük bir ilgisi yoktur ve pek zayıf kimse­ler dahi selültte tutulabilirler. Gelgelelim bu hastalığın yağla uirlikte ortaya çıktığı doğrudur ve çok zaman (her zaman de­ğil) bir zayıflatma kürü sırasında onu «eritmek» gerekir. Fa­kat, tümüyle selülit bambaşka bir mesele ortaya koyar ve çok «aman, zayıflama tedavisine tamamen aykırı bir usulle iyileştirilir.
1 — KEMİKLERİN AĞIRLIĞI:
Ağırlıkları bakımından kendi kendilerini avutmak istiyen airçok kimselerin, iskeletlerinin kalın olduğunu, dolayısiyle kesmikleri daha ince olan birinden elbette ki ağır çekeceklerini söyledikleri işitilir. Bu koskoca bir hatadır. Pek iri yapılı

bif adamın dahi iskeleti sekiz kiloyu asmaz. Bir kadının kemikletf ise aşağı yukarı beş-altı kilo gelir ve ağırlıkları toplam rakamında pek hesaba bile katılmaz.
8 — TİROİD ESASLI TEDAVİLER:
Çeşitli şekiller altında tiroid alınır: Gayesi, biliyorsunuz, dinlenme esnasında sarf olunan kalori diyebileceğimiz temel metabolizmayı yükseltmektir. Eğer metabolizma pek düşükse, pek az kalori sarfediliyor demektir, o halde kalori yedek olarak

Yağa karşı bir silâh: REJİM:
Demek ki bu «serbest» su geliş gidişini düzenleyerek sebe­bi açıklanamayan şişmanlamayı tedavi etmek mümkün olabi­lir. (Bu genellikle salgı bezleri tedavileriyle yapılır). Fakat tüm insan vücudu gibi, yağ da içine büyük oranda su alsa bile, bu onun ayrılmaz parçası haline gelir ve su ancak yağla birlikte yok edilebilir.

yağlanma şekli altında saklanmaktadır. Bu sarfiyat tiroid be­zi üzerine etki yapılarak artırılabilir. Bu metod çok kullanıl­mıştır. Bununla birlikte bir yandan alışkanlığın çabuk olması gözden uzak tutulmamalıdır; öte yandan kötü kullanılan bu tedaviler bezin tabiî çalışmasını, durdurur ve böylece aranıla­nın aksi olur. Netice itibariyle tiroid özlerini aşırı derecede kullanmak iyi değildir.
İspatı kliniklerde göz altında yapılan zayıflama kürlerin­de bulunur. «Serbest» su kaybı ile kilo kaybı dinlenme ve tu­zun kaldırılması elde edilir, ilk haftada ,altmış kilonun üze­rinde her on kilo kesri için bir kiloyu bulur. Bu çabuk zayıf­lamadan sonra günlük kilo kaybı yağın erimesinden ileri gelir.

İçmede mahrum kalma, bir işe yaramaz:
Bundan pratik olarak ne sonuç alınır? Kuru rejim yoluy­la (böljreklere dikkat) kuvvetli idrar yaptırıcılarla , terleme usulleriyle (saunalar, hamamlar), bütün zoraki dezidratasyonlar (susuzlaştırmalar) hızlı bir ağırlık kaybı ile sonuçlanır. (Bir iki litre bir iki kiloya eştir); ama sonraki gün­lerde daha fazla su tutulmasına sebep olurlar. (Bütün besin­lerde su bulunduğunu unutmayınız). Kaybedilen kilolar ertesi gün, ya da daha sonraki günler tekrar alınır

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ