Kadınlar Sitesi

Solunum Güçlükleri

Aksırma: Bebekler sık sık aksırırlar. Aksırma her za­man bir nezle belirtisi değildir. Tabiî burnu da akmaya başlarsa o zaman bebeğin nezle olduğunu anlarsınız. Nezlesi olmayan ço­cuğun aksırmasına ise burunda tozların ve sümüğün toplanması yok açar
Kuvvetsiz solunum: Bebe-Kierin solunumu çoğu zaman anneyi korkutur. Gerçekten bebeklerde solunum çok düzen­sizdir. Bazen beneğin soluk aldığı, duyulmaz ve görülmez de­recede hafif olur. Çocuğunun uykuda horladığını ilk defa duyan anne de endişeye kapılır. Oysa bu ikisinin de hiç önemi yok­tur.
Gürültülü solunum: Bazı bebekler daima gürültülü bir şekilde soluk alırlar. Bu durumun iki nedeni vardır.
Bebeklerin bir kısmı genizden nefes alarak uyanıkken de horlar. Horlama büyüklerde de, fakat sadece uyurken görülür. Anlaşıldığına göre, böyle bebekler damak örtüsünü gerektiği gibi kullanmasını henüz öğrenmemişlerdir. Nitekim bu gündüz horlaması, da zamanla geçer.
Gürültülü solunumun en tipik nedeni gırtlaktır. Küçük dil, yani ses tellerinin üzerinde asılı duran et parçası bazı bebek­lerde o kadar hafif ve o kadar yumuşaktır ki, bebek soluk alır­ken içeri doğru çekilir ve titreşir. Tıbbî terimiyle «stridor con-genifal» adı verilen horlama da bundan doğar. Bebek boğuluverecek sanırsınız, halbuki bu biçimde soluk alıp vermeye de­vam edip durur. Çoğu zaman bebek kuvvetli bir şekilde soludu­ğunda horlama sesi duyulur, sakin uyuduğunda ise hiç sesi çık­maz.
solunum güçlükleriDaha büyük bir çocukta, önceden görülmediği halde, gürül­tülü soluma birden ortaya çıkarsa, bu, sözünü ettiğimiz zararsız horlamadan farklı bir şeydir. Ya kuşpalazından, ya astımdan ya da başka bir intanî hastalıktan meydana gelmiş olabilir ve dok­torun süratle müdahalesini gerektirir. Aslında gürültüyle solu­yan bütün bebekleri bir kere doktora göstermek yerinde olur.
Sümükten meydana gelen burun tıkanmaları 228. bölümde, mükozlte tıkanmaları ise 624 numaralı bölümde incelenmiştir.
Tıkanma: Bebek ağlarken bazen öyle bir öfke krizine kapılır ki, tıkanır gibi olur ve rengi morarıncaya kadar soluk ala­maz. İlk seferinde anne ve babalar ne yapacaklarını şaşırırlar. Tı­kanma dediğimiz bu halin özel bir anlamı yoktur. Sadece be­beğin öfkeli bir tabiatta olduğunu gösterir. (Mutlu ve tatmin ol­muş bebeklerin öfkeli yaradılışta olduğu pek görülmez). Bu ko­nuda doktora fikir danışabilirsiniz.

Doktor bebeğin fizik durumu­nun mükemmel olduğunu söylerse, her şey yolunda demektir va yapılacak bir şey yoktur. Doktordan bu teminatı aldıktan son ra, çocuğun ağlamasını önlemeye çalışmayın. Bebeği, her ağla­yacak gibi olduğunda kucağınıza alırsanız, şımartırsınız. Şiddet­li bir öfkeye kapılan bir yaşını geçmiş bir bebek bir yaşından sonra İlk defa olarak böyle tıkanırsa; o zaman buna «ağlama spasmı» deriz. Tıkanma île ağlama spasmı birbirinden farklı şey­lerdir.
Timüs guddesi: Size timüs guddesinden duydukları en­dişeyi anlatanlar

olmuştur her halde. Az da görülse sebepsiz yere ölüveren bebeklerin ölümüne bu guddenin sebep olduğu yolundaki kuşkuya belki siz de katılmışsınızdır. Oysa bu guddenin kötü şöh­retinin aslı yoktur. Her bebekto göğsün üst tarafında bir timüs guddesi bulunur. Bazılarında bu gudde büyükçedir ve nefes boru­sunun üstüne baskı yapar, fakat rahatsızlık vermez. Günümüzde büyük timüsleri x ışınları tedavisine tabi tutmak lüzumu bile du­yulmuyor. Timus guddesinin çocukların anî ölümlerine yol açtığı şeklindeki yanlış İnanış, bu guddenin ortalama büyüklüğünün bi-llnmeyişlnden doğmuştur. Şimdi bunun hakkında daha çok bilgi­miz var, anî ölümlerden sonra incelenen ve fazla büyümüş olduğu sanılan timüs guddelerinin tamamen normal ölçüde olduğu artık anlaşılmış bulunuyor. Bebeklerin anî ölümlerinin de, ölümden sonra yapılan İncelemelerden, aniden başgösteren ağır bir hasta­lıktan ileri geldiği biliniyor.
Demek ki bu konuda endişe duymanız tamamen yersiz bir davranış olacak. Timüsün büyüklüğünü öğrenmek için sağlıklı bir bebeğin göğsünün radyografisini aldırmak tamamen lüzum­suzdur, bunu unutmayın.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ