Kadınlar Sitesi

Emzirirken Bunlara Dikkat Edin

Sonuna kadar sebat edin. Çocuklarını emziremediklerinden yakınan anneler yanında, modern hayatın emzirme düzenini bozacak kadar hareketli sinir bozucu olduğunu söy­leyenler de vardır. Bunlar doğal beslenme bakımından elverişli şeyler olmayabilir, fakat tek önemli etken de bundan ibaret sa­yılmaz. Emzirmede başarısızlığın asıl sebebi, genellikle bunun üzerinde yeterince ısrar edilmemiş olmasıdır.
Emzirmede üç etken rol oynar:
1) mümkünse hiç biberon vermemek,
2) cesaretini hemen kaybetmemek,
3) süt gelmeye başladığı zaman göğüsleri yeterince uyarmak.
İlk üç-dört gün, bebeğe biberon verirseniz —ki bazı doğumevlerinde çeşitli sebeplerle böyle yapmayı uygun görürler— ba­şarılı bir şekilde meme verme şansınızı azaltmış olursunuz. Ger­çekten de, bu şekilde kolay tatmin olan bebek, meme emmek için zahmete girmeye yanaşmaz. Sütünüz gelir gelmez, bebek de doymuş göründüğü ve zayıflamadığı takdirde biberonu ortadan kaldırmanız iyi olur.

Kimi anneler, süt geldiğinde ya da süt geldikten iki üç gün sonra, sütlerinin bol olmadığını görünce üzülürler. Oysa ilk gün­lerde hiç üzülmeye değmez, çünkü henüz başarı şansınızın yarı­sını dahi kullanmamışsınızdır. Eğer beşinci gün 30 gram süt elde edebildiyseniz çaba harcamaya devam edin. Yanınızda tecrübeli bîr anne ya da hastabakıcı varsa, size mutlaka cesaret verecek­lerdir.

Genellikle saat 22 ile saat 2″deki gece emzirmeleri, bu dö­nemde, memeleri uyarma bakımından gündüz emzirmeleri kadar önemlidir. Eğer göğüsler, bebeğe üç-dört saat yetecek kadar süt üretmiyorsa, memeleri sık sık emzirerek

boşaltmak (her sefe­rinde iki memeyi de vermek) yerinde olur. Yalnız meme uçlarının zedelenmemesine dikkat edin. İnek sütü bulunmayan yerlerde çocuklar memeye bu şekilde alıştırılır. Memeler, sık sık boşal­tılmakla daha çok süt üretme bakımından uyarılmış olur va be­bek de, gittikçe daha aralıklı olarak emzirilmek ister. Gördüğü­nüz gibi, serbest rejim, anne sütüyle beslenmeyi teşvik eden bir rejimdir.

Bunları, doktor bulamayan ye kendi başlarına karar vermek zorunda kafan anneler için yazdım, ayrıca söylediklerimden hiç birinin harfi harfine uygulanması zorunlu değildir. Örneğin kimi durumlarda doktor, doğumdan sonra biberon verilmesini İster. Bu kararı, bebeğin ya boyuna ya genel durumuna bakarak, ya da anne sütüyle beslenmenin aleyhte olacağını gösteren başka belir­tilere dayanarak vermiştir. Sütün gelmesi için uzun süre bekle­mek de doğru olmaz. Bebek çok iştahlı olduğu halde kilo kaybet­meye devam ediyor ya da su kaybı (deshydratation) yüzünden ateşleniyorsa biberona başlamak elbette daha yerinde bir dav­ranış olacaktır.

Meme uçları yara oluncaya, ya da anne bitip tükeninceye kadar meme vermek de doğru değildir. Sık sık meme verme yü zünden anne yeterince dinlenemiyorsa, yorgunluğun anneye de çocuğa da zarar vereceğini unutmamak gerekir.
Anne doğumevîndeyse ya, da doktor kendisini sık sık ziyaret edebiliyorsa, şu konularda doktor tavsiyelerine göre hareket edilir: Bebek, biberon kullanmaksızın, yetersiz bir anne sütüyle kaç gün idare edebilir? Anne, meme uçlarının zedelenmeyeceğin­den emin olarak çocuğu ne kadar süre sık sık emzirebilecektir? Anneyi gecede kaç kez kaldırabiliriz? Annenin çalışma saatle­riyle bebeğin beslenme saatleri nasıl bağdaştırılabilir? Unutma­yın kî, doktor, kararlarını, annenin tutumuna ve onun emzirme konusundaki düşünüşüne bakarak verecektir. Doktora, çocuğunu­zu emzirmek İstediğinizi ve bunu başarmaya azmettiğinizi söy­lerseniz, İsini çok kolaylaştırmış olursunuz

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ